Lịch trình cung Tây Bắc

Duong Thuong - Ha Giang

Lịch trình này mục đích đi qua ruộng bậc thang và 1 phần cung phía Bắc trong thời gian ngắn

Continue reading “Lịch trình cung Tây Bắc”

Advertisements