Đường Thượng, Yên Minh

Nếu hỏi đoạn đường nào thật sự khó đi và cam go nhất mà mình từng chạy xe qua, có lẽ là cung đường Quản Bạ – Đường Thượng – Yên Minh. Và đây cũng là cung đường đẹp nhất mình từng được đi qua

Duong Thuong

Tiếp tục đọc “Đường Thượng, Yên Minh”

Cảm nhận về Boracay

tricycle in Boracay
tricycle in Boracay
tricycle in Boracay

Nếu tóm gọn cảm nhận cá nhân của tui về Boracay có thể có 4 từ sau

  • Reggae
  • Âm nhạc
  • Biển
  • Party

Tiếp tục đọc “Cảm nhận về Boracay”