Cảm nhận về Boracay

tricycle in Boracay
tricycle in Boracay
tricycle in Boracay

Nếu tóm gọn cảm nhận cá nhân của tui về Boracay có thể có 4 từ sau

  • Reggae
  • Âm nhạc
  • Biển
  • Party

Tiếp tục đọc “Cảm nhận về Boracay”