Đường Thượng, Yên Minh

Nếu hỏi đoạn đường nào thật sự khó đi và cam go nhất mà mình từng chạy xe qua, có lẽ là cung đường Quản Bạ – Đường Thượng – Yên Minh. Và đây cũng là cung đường đẹp nhất mình từng được đi qua

Duong Thuong

Tiếp tục đọc “Đường Thượng, Yên Minh”

Philippines – Boracay – Guide

Bài viết tóm tắt hành trình ngắn đi Boracay của tui, những kinh nghiệm rút ra được và có thể dùng tham khảo sơ để có được hành trình hợp lý của mỗi người.

white beach
white beach in the afternoon

Tiếp tục đọc “Philippines – Boracay – Guide”