Philippines – Boracay – Guide

Bài viết tóm tắt hành trình ngắn đi Boracay của tui, những kinh nghiệm rút ra được và có thể dùng tham khảo sơ để có được hành trình hợp lý của mỗi người.

white beach
white beach in the afternoon

Tiếp tục đọc “Philippines – Boracay – Guide”