Lịch trình cung Tây Bắc

Duong Thuong - Ha Giang

Lịch trình này mục đích đi qua ruộng bậc thang và 1 phần cung phía Bắc trong thời gian ngắn

Continue reading “Lịch trình cung Tây Bắc”

Advertisements

Đường Thượng, Yên Minh

Nếu hỏi đoạn đường nào thật sự khó đi và cam go nhất mà mình từng chạy xe qua, có lẽ là cung đường Quản Bạ – Đường Thượng – Yên Minh. Và đây cũng là cung đường đẹp nhất mình từng được đi qua

Duong Thuong

Continue reading “Đường Thượng, Yên Minh”